Skip to main content

Patrimonium: strategie en valorisatie

Een greep uit onze portfolio

Kasteel van HEERS

In opdracht van de Participatiemaatschappij Vlaanderen is door ons een rendabele invulling gezocht voor het jaren verkommerd kasteel van HEERS. Bevraging bij diverse marktpartijen en afweging van de diverse mogelijkheden moet leiden tot een financieel rendabele invulling die voldoende dragend moet zijn voor de totstandkoming van de erfgoedkundig verantwoorde totaalrestauratie van het kasteel met bijhorende hoevegebouwen. Deze opdracht werd uitgevoerd samen met het gespecialiseerd architectenbureau Erfgoed & Visie voor wat betreft het bouwkundig deel.

Kasteel Schoonselhof

De stad ANTWERPEN wenst kasteel Schoonselhof grondig te restaureren, maar wilde dit koppelen aan een kostendekkende exploitatie. Ons kantoor is op creatief en out-of-the-box te werk gegaan en heeft zo een aantal mogelijke invullingen/concepten gedetecteerd, de concrete marktvraag hiervoor onderzocht en de effecten voor een (kostendekkende) exploitatie in kaart gebracht. Dit maakt het voor de opdrachtgever mogelijk om een gefundeerde investeringsbeslissing te nemen.

Kasteel Wolvenhof te IZEGEM

In opdracht van het provinciebestuur van West-Vlaanderen hebben we de restauratiekosten, de hergebruiksopties en de valorisatiemethode voor kasteel Wolvenbos in IZEGEM in kaart gebracht.

Cultureel centrum De Melkerij te ZEMST

In opdracht van het gemeenbestuur van ZEMST, hebben we een nieuwe uitbater gezocht – en gevonden – voor de horeca van het Cultureel centrum De Melkerij.

Domein Bovy te HEUSDEN-ZOLDER

De gemeente HEUSDEN-ZOLDER heeft Value Partners aangesteld om Domein Bovy opnieuw in de markt te zetten. Dit landgoed is ontstaan in de 12e eeuw.

In een aantal stappen is door ons team voor de cluster van een vijftal gebouwen een nieuw concept vormgegeven, met een hotel, meerdere restaurants, evenementenruimten, enz. In een volgende stap zijn verschillende horeca-exploitanten gezocht, geselecteerd en gecontracteerd.

De Hemelhoeve te BRASSCHAAT

De gemeente BRASSCHAAT heeft Value Partners de opdracht gegeven om een nieuwe horeca-uitbater te zoeken voor het historische complex de Hemelhoeve.

We hebben een horeca-ondernemer gevonden die hierin een onderscheidend en duurzaam horeca-concept gaat uitbaten.

Gemeentehuis te OLEN

In opdracht van het gemeentebestuur van OLEN hebben we de hergebruiksopties, de mogelijke afnemers, de ruimtelijke aanpassingen en de verbouwingskosten van het historische deel van het huidige gemeentehuis van OLEN in kaart gebracht.

Abdij van HAMONT-ACHEL

In opdracht van het gemeentebestuur van HAMONT-ACHEL heeft Value Partners een proactieve analyse van de herbestemmingsmogelijkheden van de abdij van HAMONT-ACHEL uitgevoerd. Dit in de context van een erfgoed-restauratie en functionele aanpassing van de gebouwen. Ons team bestudeerde de mogelijke scenario’s voor de herbestemming en rekende de implicaties hiervan door op organisatorisch, ruimtelijk en financieel vlak. Tevens is een financieel plan voor de herbestemming opgemaakt, inclusief de rentabiliteitsberekeningen, cashflow analyse en financieringsstructuren

Fort 4 te MORTSEL

Fort 4 in MORTSEL is het best bewaarde fort van de Antwerpse Brialmontgordel. Het stadsbestuur wil het domein herbestemmen en doorontwikkelen tot een aantrekkelijke creatieve site voor zowel inwoners als bezoekers. Het programma bevat kantoren, een restaurant, feestzalen en evenementengebouwen.
We hebben het basisconcept een verdiepingsslag gegeven, met inbegrip van een concreet positionerings-, investerings- en exploitatieplan, met de financiële en organisatorische vertaling ervan in een volwaardig en haalbaar businessplan.

Pastorie te NIEL

Voor de gemeente NIEL hebben wij met succes het valorisatieproces van een voormalige 19e -eeuwse pastorie in NIEL begeleid. In dit pand gaat een brasserie van start, begeleid door een organisatie die mensen met een beperking tewerk stelt. Dit na een grondige verbouwing.

Voorafgaand hieraan hebben we een markttechnische verkenning uitgevoerd van de herinvullingsmogelijkheden en de financiële aspecten hierbij.

De Schranshoeve te SINT-KATELIJNE-WAVER

De gemeente SINT-KATELIJNE-WAVER wenste het 16e -eeuws complex De Schranshoeve te valoriseren.

Voorafgaand hieraan hebben wij de her-bestemmingsmogelijkheden onderzocht, de restauratiekost en de mogelijke restauratie- en gebruiksbeperkingen bepaald, de waarschijnlijke verkoopopbrengst bepaald en de verkoopstrategie opgemaakt. Dit in samenwerking met Erfgoed en Visie.

Sporthalsite te HAMME

Voor de gemeente HAMME hebben we het verkoop-proces van een voormalige sporthalsite verzorgd. Voorafgaand hieraan hebben we verschillende voorbereidende activiteiten verricht, variërend van het doen afkoppelen van de nutsvoorzieningen, tot het regelen van bodemonderzoek en het opvragen van sloopoffertes.

Zwembadsite te SINT-KATELIJNE-WAVER

Voor de gemeente SINT-KATELIJNE-WAVER hebben we een voormalige zwembadsite verkocht. Hierop kon een woningproject gerealiseerd worden. Met het gemeentebestuur zijn de randvoorwaarden voor de woningontwikkeling gedefinieerd. Het project is in een wedstrijdformule op de markt gezet. Het project is gekocht door een projectontwikkelaar en is opgeleverd in 2020.

Patrimoniumstudie gemeente RANST

Value Partners beoordeelt momenteel het patrimonium van de gemeente RANST, op een aantal aspecten zoals de bruikbaarheid voor hun dienstverlening, de toekomstperspectieven, de aanpassingsmogelijkheden, enzovoorts. Op grond hiervan worden strategische keuzes opgemaakt voor het hergebruik of de afstoot van elk van de gebouwen.

Patrimoniumstudie gemeente LINT

Value Partners heeft het patrimonium van de gemeente LINT beoordeeld, op het mogelijke toekomstige gebruik en de afstootmogelijkheden. Ook is voor elke gebouw de (markt)waarde en de mogelijke opbrengstpotentie in kaart gebracht.

Haalbaarheidsstudie Site Oude Zandstraat te BEVEREN voor i.o.v. Stramien

Deze studie voor Zorgpunt Waasland onderzocht, i.s.m. het ontwerpbureau Stramien, de haalbaarheid van verschillende scenario’s voor de reorganisatie van de administratieve diensten vertrekkende vanuit de vraag naar het al-dan-niet herbestemmen of afbreken van het historisch pand aan de straatzijde.

Een grondige analyse van bestaande toestand en programma legde de basis voor verschillende financieel onderbouwde scenario’s en concepten. Dit leidde finaal tot een gedragen voorkeurscenario.

Herbestemmingsstudie voor behoud en revalorisatie van uniek erfgoed te TURNHOUT

De Broeders van Liefde wezen de herbestemmingsstudie toe aan het architectenteam van Architects in Motion en Erfgoed en Visie, uitgebreid met de expertise van het studiebureau Van Hoorickx en Value Partners. Het gebouw werd destijds ontworpen door de architecten Carli Vanhout, Paul Schellekens, Lou Jansen en Rudi Schiltz en wordt als een iconisch project aanzien van wat door Renaat Braem de ‘Turnhoutse School’ genoemd werd. De herbestemmingsstudie gaat uit van een valorisatie en herontwikkeling van de site. De opdracht heeft specifiek als doel om een drietal herbestemmingsscenario’s te definiëren voor het modernistische gebouw en de financiële en architecturaal-technische haalbaarheid na te gaan.

Een eerste stap in het behoud en revalorisatie van dit unieke erfgoed.