Skip to main content

Initiëring van gebiedsontwikkelingen

Een greep uit onze portfolio

Woon-winkelproject Koolmijnlaan te Heusden-Zolder

Value Partners heeft, in samenwerking met het gemeentebestuur, voor eigen risico en rekening een project vormgegeven voor een gebied in de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder. We hebben met meerdere voormalige grond- en gebouweigenaren de onderhandelingen gevoerd voor een herontwikkeling, hiervoor een ruimtelijk plan laten opmaken en vervolgens het project verkocht aan een projectontwikkelaar. Dit project wordt momenteel gerealiseerd.

Ontwikkeling woonuitbreidingsgebied

De getoonde locatie is een ruim 8 ha. groot binnenstedelijk gebied dat aangeduid is als woonuitbreidingsgebied. Door het grote aantal percelen (55) en eigenaren (166) dreigde dit gebied nooit tot ontwikkeling te komen. Value Partners heeft op eigen initiatief en voor eigen risico inmiddels met vrijwel alle eigenaars een overeenkomst kunnen afsluiten waarin de eigenaren aangeven dat zij hun perceel tegen een bepaald minimumbedrag zullen verkopen. Na de afronding van het masterplan gaan wij alle percelen gezamenlijk aanbieden aan projectontwikkelaars, met het doel een maximale grondopbrengst te kunnen behalen. Deze projectontwikkelaar zal instaan voor de feitelijke realisatie van het woonuitbreidingsgebied.