Waardebepalingen van bijzondere gebouwen en gebieden

Een greep uit onze portfolio

Abdij van Drongen

De marktwaarde van de abdij werd bepaald aan de hand van het aanwendingspotentieel. Hiervoor werd de meest haalbare en multifunctionele exploitatievorm doorgerekend met verrekening van de vereiste aanpassings-, restauratie- en renovatiewerken. Voor wat betreft de geraamde restauratiewerken werd de erfgoedpremie in mindering gebracht. Naast de bekomen waarde op basis van de geselecteerde herbestemming, werd ook een waarde bepaald aan de hand van ons zeer ruim referentiedatabestand voor uitzonderlijk vastgoed.

Ringland

Ringland is een concept voor de overkapping van de hele Antwerpse ring. Dit plan leidt niet alleen tot verbeterde mobiliteit maar ook voor een betere bovengrondse luchtkwaliteit. Daarnaast ontstaat er extra ruimte voor natuurontwikkeling en de aanleg van sportvoorzieningen en volkstuinen. Value Partners deed een haalbaarheidsanalyse en maakte een financieel model. Value Partners rekende de gehele bouwkost van Ringland door en werkte een financieringsmodel uit waarbij de haalbaarheid van dit complexe project met een verfijnde financiële analyse werd onderbouwd. Value Partners is nu betrokken bij het expertencomité dat de financiering van de (deel)overkapping van de Antwerpse ring mee tot stand brengt.

Pulderbos en Hooidonck

Value Partners heeft voor de Christelijke Mutualiteit en de vzw REVA onderzocht wat de marktwaarde, de verkoopbaarheid en de herbruikbaarheid is van zowel het zorgverblijf te Hooidonk (12 hectare) als het revalidatiecentrum te Zandhoven (29 hectare). Ook hier werden bouwkundige transformaties in rekening gebracht en een exploitatiemodel opgezet voor de meest haalbare nieuwe aanwending van de gebouwen. Dit in het kader van een voorgenomen fusie.

OLV Ziekenhuis Ninove

Value Partners heeft de marktwaarde bepaald van de vestiging van het OLV in Ninove.

Verdere projecten

Voor een groter overzicht van de projecten van 3W real estate en IDEA consult zie de betreffende websites: